Emi Sethura Linga

ReviewTelugu

Emi Sethura Linga Telugu Movie review and rating

రివ్యూ: ఏమి సేతురా లింగ మనం చాలా మంది జీవితంలో ఒకటి అవుదామనుకుని ఏమీ అవ్వకుండా మిగిలిపోతున్నామనే బాధ మానను వెంటాడుతూ ఉంటుంది. చేతిలో ఉద్యోగం ఉంది..

Read More